להתאמן בלהיות אני כפי שאני, ללמוד לאהוב את מי שאני, ללמוד להיות מי שאני כפי שאני, ולהתחבר מחדש לעצמי