28 Nov
לב פתוח
האם פגשתם פעם לב פתוח ?

לפגוש לב פתוח
זה אומר לפגוש לב שלא מפחד מכאב

לפגוש לב פתוח
זה אומר לפגוש לב סדוק שלמד למלא את עצמו בפיסות של אהבה מרפאה

לפגוש לב פתוח
זה אומר לפגוש את הכן בתוך הלא

לפגוש לב פתוח
זה אומר לקבל הזמנה לצמוח

לפגוש לב פתוח
זה אומר אמת בהירה

לפגוש לב פתוח
זה אומר לפגוש את החומר ממנו עשוי הקסם

לפגוש לב פתוח
זה אומר לפגוש חיבוק מזמין חם ורחב

לפגוש לב פתוח
זה אומר להיות בשלום

לפגוש לב פתוח
זה אומר להסכים להרחיב את הלב

לפגוש לב פתוח
זה אומר לפגוש באמת של עצמך.

לפגוש לב פתוח
זה אומר לפגוש אותך בתוך עצמך
לב פתוח ❤️
הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.