09 Aug
נשימות ים

מרלין הוא הופיע הלילה בחלומי 🧙‍♂️

קומי, התעוררי הולכים לים

יש דבר מה שאני רוצה ללמד אותך

מה שאלתי ?

לנשום הוא ענה.

לנשום ?

לשים בגד ים, שאלתי ?

להביא מגבת, מחצלת

לא הוא ענה.

כמה דקות וישבנו אני והוא מול הים הגדול

עצמי עיניים והקשיבי כך הוא אמר

ישבתי על החוף ועצמתי עיניים

כמה דקות והרגשתי שהאנרגיה שלי יוצאת מהגוף ומרחפת על פני המים ומקשיבה.

בהתחלה כל מה ששמעתי היה רעש

התרכזי והקשיבי מה יש לו להגיד מה יש לצלילים אלו ללמד.

אל תתאמצי, רק הקשיבי, הרפי ילדתי, רק הקשיבי

וכך עשיתי

הרפתי והקשבתי

בואי פנימה הוא אמר

הרגשתי יורדת כמה שכבות פנימה אל תוך המים..

היה שקט

השקט שבתוך הרעש

גלים ותנודות עומק שקטות

הביני ילדתי, תנועה עושה גלים

שם למעלה על פני הים תנועת המפגש עם הרוח, עם מה שבחוץ עושה גלים מייצר תנועה וגם צליל.

ככה הים נושם, ככה הוא חי שאיפה נשיפה מחזורית.

מלמד הוא לנשום.

נשמי בקצב שלו

הכניסי אויר

ועכשיו הוציאי

נשמי, נשימות ים

הן יעזרו לך כעת שהרוחות הסוערות בחוץ פוגשות ברגשות עמוקים וסוערים בתוכך.

לכי אל הים ילדתי

לכי אל הים

טוב אמרתי

טוב הוא ענה, ונעלם..

💜

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.