במהלך תקשור שעשיתי אתמול בנושא התמודדות עם תחושות חזקות של אין ושל הפסד נאמר משפט שמצא חן בעיניי מאוד.
כאשר עולה תחושת הפסד, שאלי את עצמך מה הרווח שלך מכך ?
הסתכלי דרך נקודת מבט זו של רווח ומתוך האין יצמח ויפרח יש גדול אף יותר.

❤️