20 Jan
אחדות והפרדה - גוף ונפש

כשיש לי שאלות .. ויש לי המון פונה ומבקשת תשובות ..נכנסתי למדיטציה התחברתי ותקשרתי הפעם שאלתי על אחדות והפרדה על גוף ונפש.

קיבלתי תשובה מעניינת והנה היא.

הנכם אחד אך בו זמנית חלק מהשלם.

העובדים בשתי מסלולים האחד עבור האנרגיה האינדיבידואלית אישית והשני עבור האנרגיה הכללית.

הנכם תיירים חוקרים בארץ רחוקה, אוספים רשמים, כולכם תלמידים, חלקים שבונים את השלם. קצוות של אותו מקור ראשוני.

אנו חלקים בשאיפה לשלם, כמו מגנטים.

כדי לעבור את המסע כאן הנכם מתחילים כעוברים באחדות מושלמת, ואז ברגע הנכון אתם מופרדים/נחתכים מחבל הטבור. רגע זה הוא שמתחיל את המסע בחזרה לאחדות, בכל פעם שאתם מתחילים גלגול תחוו ריטואל זה. בכל פעם משחזרים שוב ושוב את החיבור ואז הנתק. בכל פעם מחדש למצוא את הדרך לחיבור למה שהיינו מלכתחילה.

מחוברים - זוהי הרמה הראשונית .. נתק ואז מסע של חיים כדי ללמוד את האחדות.

לא נוכל ללמוד את האחדות אם לא נחווה את ההיפרדות, פעולת ההפרדה היא זאת שמאפשרת את המסע כאן , אנו לא יודעים מראש מה תהיה הדרך את מי נפגוש בדרך אצל כל מי שיפגוש אתכם באותה הדרך נמצא משהו עבורכם , חלק שהנכם צריכים וזקוקים במסע שלכם. לכל אחד יש תפקיד בחייכם ללמד אתכם את הדרך חזרה. (לעיתים יהיו אלו מפגשים מאתגרים ולא נעימים וחלקם יהיו נפלאים. חלקם מאוד קצרים וחלקם יישארו במסע לאורך זמן)

זהו מסע של למידה רצופה בחוויות ורגשות שהם הכלים האנושיים של הגוף הפיזי הם מתנות העוזרות לכם להתפתח. כל רגש,טוב יותר או פחות. נעים יותר או פחות הוא מתנה הוא כלי אשר בעזרתו תתקדמו הלאה.

במסע זה קיבלתם מיכל, גוף פיזי שפועל על אוטומט. לב, ריאות, כליות, מערכת דם , מערכות שעובדת עצמאית ובסנכרון מופלא יצירה ברמה אלוהית ובתוך פאר יצירה זאת שוכנת הרוח.

הגוף הוא הבאלנס הוא זה שמצד האחד דואג לאסוף אתכם אך מצידו השני בשאיפתו לקרקוע ואוטומט מנמנם ומרדים אתכם .

הגוף רוצה אוטומט נוחות והרגלים, הנפש רוצה תזוזה ולצמוח.

יחד ולחוד

הגוף שאיפתו לעבוד על אוטומט על מסלול קבוע וידוע. הפיתוי לחיי אוטומט נוח אך מאט את הקצב. זכרו אתם יותר מגוף פיזי שפועל על אוטומט הנכם רוח אנרגיה נשמה למדו להיות גם היא.

 היא לעולם לא תסכים להיות על אוטומט , היא אחרת, היא חופשיה, היא זורמת כמו מליוני ערוצי נחל היא נמצאת בכל תא בגוף וגם מחוצה לו. נכנסת ויוצאת מזמנת מתחברת ומחברת. היא זאת שמקשיבה היא זאת שמכתיבה היא זאת שיודעת להתחבר לשלם ולמקור. היא מגיעה למסע כאן ומשתמשת בגוף מסונכרת איתו בשאיפה להרמוניה.

נסו להיות אותה אנרגיה התחברו אליה תנו לה חופש להסתובב חופשי להביא איתה דברים מבחוץ מעומק האדמה, ומגובה השמים.

היו גוף אבל למדו להיות גם רוח. זכרו יש חוקי גוף ויש חוקי רוח.

הגוף שואף לקרקע הרוח שואפת לאויר, 

הגוף כבד הרוח קלה הגוף מוגדר הרוח אמורפית . 

אמורפית ללא גבולות יכולה להגיע לכל מקום יכולה לעבור דרך כל דבר.

הייתם כאלה ותחזרו להיות כאלה זה המסע רוח גוף רוח.

פעם אחרי פעם מסע של אחדות – הפרדה – אחדות .

מסע של הרוח הלומדת את אחדותה.

אחדות.

אחד.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.