21 Jul
"את עולם לגלות אותו, לא בעיה לפתור אותה"
לפעמים יש לך מזל ממש גדול שמי שיושב מולך יודע באמת להקשיב לדפוסים לאמונות שלך ולסיפור שאתה מספר לעצמך..
אז לפני כמה שבועות היה לי מזל כזה 😊
זה היה במהלך מפגש קבוצה בה אני חברה ולומדת כבר תקופה ארוכה. 
לקראת סוף השיח ביני לבין מנחה הקבוצה (שחר), הוא אמר לי משפט שברגע שאמר אותו הרגשתי שהדליקו לי את האור.
כשאומרים מתנה יקרה מפז זאת הכוונה (אני יודעת שיש לי נטייה לדרמה אבל זה לא המקרה זה היה באמת ענק מבחינתי)
הרגשתי איך אני יוצאת מעבדות לחירות.
מה שנאמר :
✨"את עולם לגלות אותו, לא בעיה לפתור אותה".✨
הבוקר כשהתעוררתי אמרתי לעצמי ..
אני עולם לגלות אותו , לא בעיה לפתור אותה
וואו זה משחרר מכל כך הרבה מאמץ
לקום בכל בוקר מחדש לגלות את עצמי את כל הדמויות והחלקים בי ..לגלות את העולם שאני.
להתאמן בלהיות אני ולגלות תוך כדי תנועה אותי.
הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.