10 Sep
הווה

חשבתי על זה ..עכשיו ומיד ..

לא אחר כך, לא מחר-כך..עכשיו ..גם אחרי זה, יהיה עכשיו.

באנגלית זה נראה כאילו יש יותר מרחב בתוך ההווה, אולי בגלל זה אומרים שיש להם יותר סבלנות ואולי גם קצת יותר אדיבים ..

הנה לדוגמא באנגלית, אופציות רבות להווה.

Present Simple - הווה פשוט

Present Progressive - הווה מתמשך

Present Perfect Simple - הווה מושלם פשוט

Present Perfect Progressive - הווה מושלם מתמשך

באנגלית הווה זה present נוכחות ..

להיות נוכח,להיות נוכח ברגע הזה..ממש בעכשיו מייצר הרבה סבלנות כי כשאני נוכחת ברגע הזה הוא נמשך יותר מכמה רגעים

.ו -  Present  זה גם מתנה, שאתה יכול לבחור לתת לעצמך לדגומא מתנת הסבלנות, 

זה לוקח זמן.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.