17 Nov
החיבור לשם שלי - שרון

אתמול הייתי בהרצאה מעניינת על מילים אותיות ואנרגיה כאן בסביבה במסגרת פסטיבל הנדיב ..

בין היתר המרצה דיברה על שמות ועל משמעותם הרחבה והגבוה.

הלילה לפני שהלכתי לישון ביקשתי לקבל זוית נוספת על משמעות השם שלי, שרון.

נרדמתי, והתעוררתי בחלום בתוך היכל השמות שם מעלה, היכל מואר נעים ושקט.

באתי ועמדתי בפני שמי

שם בהיכל, התגלתה לי האות א במרכז שמי שר -א- ון

התעוררתי הבוקר עם זיכרון צלול מאותו ביקור עם תשובה מעניינת ומרגשת מאוד.

עמדתי בפני שמי, המילים והאותיות התחילו לזוז לספר לי את סיפור שמי ומה מסתתר בתוכו ומבקש לקבל ממשות, שם הוא תבנית כמו גופנו אשר מאפשר ממשות, דרכו מבקשת הנשמה לקיים את מסלולה.

וכך נאמר:

שר - און  - שירי את עוצמתך.

שירה משמעותה דיבור גבוה. (אין הכוונה להפוך לזמרת)

און הינו עוצמה

העצימי הגביהי בעזרת דבריך, ובדבריך (במה שעולה בך מתוכך או בחוויות מסעך) ..


שמה בהיכל התגלתה לי הלילה  ה- א במרכז שמי

שר –א – ון

אור

אהבה

ניצוץ האלוהי שבי


התחברתי להדרכה שלי כדי להבין קצת יותר על אותה א

וזה מה שנאמר:

את ה א אין צורך לכתוב את  ה א יש לבטא אך לא במילים

ביטויה מתקיימת באנרגיה שבמרכז שמך ברווח מתקיימת הרוח.

ההדרכה חזרה שוב ושוב על השם שלי ופתאום יכולתי לשמוע את ה – א  

כאשר את מפלסת את דרכך למרכז ליבך שם היא מתגלה באותו רווח, שם ברווח הינך מתחברת לרוח .

זהו חיבורי לשמי.

❤️

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.