24 Apr
הקסם הזה הוא אני
הלילה היתה לי פגישה עם מרלין הוא העיר אותי בחלום
התעוררי ילדתי ככה אמר
ימים לא קלים עוברים על עולמכם ועל עולמך, אני יודע.
בפי משפט אחד, אך עבודה ואחריות רבה בצידו.
"הקסם הזה, הוא אני"
מה העבודה שאלתי ?
קחי משפט זה והעבירי אותו בין חושיי גופך הארצי
ראיה
שמיעה
מישוש
טעם
ריח
איך אעשה זאת שאלתי ?
בדרכך הוא אמר

בשלב הבא קחי משפט זה והעבירי בין חושייך הנוספים
ראיה על חושית
שמיעה על חושית
טלפתיה ואינטואיציה
ולבסוף העבירי אותו דרך יכולותיך
קסם
יש לי יכולת כזאת שאלתי ?
כן ילדתי וזכרי "הקסם הזה, הוא אני"
ועכשיו עופי על זה ילדתי
לעוף שאלתי ?
כן, את יודעת על כנפי הדמיון.

מה היא אותה אחריות שאלתי ?
אחריות הנובעת מכל מה שתסכימי להיות.
התעוררתי עם המשפט הזה מהדהד לי בראש שוב ושוב
"הקסם הזה, הוא אני"
אוהבת את המשימות של מרלין להתרחב ולגלות את עצמי בתוכם. 
🧙‍♂️
הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.