26 Nov
התמסרות
אני עולם שלם לגלות ..
המשפט הזה, נותנת לו להדהד בתוכי. 
ככל שאני מעמיקה בהיכרות שלי עם עצמי אני מגלה 
עוד ועוד רגשות בתוכי שלא היכרתי או שפחדתי להרגיש.
עוד ועוד תחושות פיזיות שחששתי להתמסר לתוכם.
עוד ועוד מחשבות ורעיונות שלא ידעתי שאני יודעת אותם.
עוד ועוד יכולות שלא ידעתי על קיומם בתוכי.  
עוד ועוד קולות שקיימים בתוכי שעוד לא מצאו את דרכם החוצה.
במדיטציית הבוקר שלי ראיתי את עצמי עומדת על פיסת אדמה קטנה בלב ים גדול. 
שאלתי את ההדרכה שלי מה אני רואה? 
צללי פנימה הם אמרו.
צללתי פנימה וראיתי שמתחת לפיסת האדמה הזו קיים עולם שלם ..
כזה שיש באפשרותי לגלות. 
התמסרי הם אמרו, וכך אני עושה 
מתמסרת 💛
הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.