12 Sep
התרחבות וגמישות

התרחבות וגמישות 🧘‍♀️ 🤸‍♂️

רוצה לשתף בכמה משפטים מתקשור שעשיתי עבור מישהי היום.

לפני התקשור שוחחנו מעט..

אין לי כבר סבלנות,

אני ממש מיואשת היא אמרה.

אני רוצה בן זוג אני רוצה להתחיל כבר את החיים

אני רוצה משפחה משלי, אני רוצה ילדים.

אני מוכנה לעשות כל דבר היא אמרה.


בשלב זה עצרתי אותה ונכנסתי לתקשור.

משתפת בחלק מהתקשור והמשימה שנתנו לה ההדרכה שלי :

אנו מזהים את הרצון להתרחב. וכדי לאפשר זאת אנו מציעים לך לעבוד יותר על גמישות ופחות על ריצה.

מההה ??? שאלתי אותם היא מדברת על זוגיות מה הקטע עם הספורט.

כן, אנו אומרים זאת משום שאנו מבקשים להדגיש את החשיבות בתנועה.

וזאת כדי להגמיש מעט את התפיסות.

(תפיסה = אמונות , תפיסה = כיווץ צימצום)

מקום טוב יהיה להתחיל ללמוד זאת דרך הגוף דרך שרירי הגוף.

גמישות תאפשר לה התרחבות בהרבה תחומים בחייה.

וכעת הסבירי לה את הקשר וההשפעה שמאפשרת גמישות על מערכת האמונה שלה המשפיעות על צורת החשיבה, ההתנהגות והפעולה.

הם עודדו אותי להציע לה להירשם לפעילות שכזו ..

מלאה בספקות הצעתי לה מה שתקשרתי.


היא חייכה ואמרה כן אני מבינה כבר תקופה שאני רוצה להתחיל בפעילות גופנית.

זאת הדחיפה שהייתי זקוקה לה.

הייתי מופתעת מגודל הספק שלי ויחד עם זה שמחתי על היכולת שלי לנוע עם הספק, והיכולת להסכים לא לדעת ולא להתערב.

(ולעצמי אמרתי יופי שרון זאת היתה התרחבות וגם התגמשות)😊💛

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.