21 Sep
ויכוחים - מה גורם לנו להתווכח

 ויכוחים -  מה גורם לנו להתווכח? ואיך פותרים מצב זה? 

שאלה זאת עלתה כחלק מתרגול תקשור עם הרוח בקבוצה שאני משתתפת בה.  

לאחר ויכוח בין חלקיי
יאללה דלגי פעם אחת על שיעורי בית בתקשור
פחחח נראה לך
כן ..מה כל פעם חובה
יאללה שחררי
טוב יאללהה בסדר שחררתי
כמה דקות של שקט
פחחח נראה לך
כן
לא
כן
לא
טוב יאללה פשרה
מה הפשרה
תחשבי על זה
טוב
חחח חשבתי
החלטתי
כן
ויכוח מדבר על מאבק של כח
והרצון בשליטה של חלק אחד על אחר.
פנימי בתוכו של אדם כמו גם חיצוני לו.
מה ניתן לעשות ראשית לאפשר לצדדים להיות.
דו קרב (דו -דואליות של רצון קרב- בקירבה אשר לא מצליחה למצוא את החיבור)
ולעיתים שתי דעות מנוגדות הם בעצם הקצוות של אותו הדבר.
הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.