29 Oct
חשודה מיידית - לחמניה


יש שביל של פירורים בדרך למטבח 

חשודה מיידית - לחמניה

לא

חשוב

מה

נמרח

יש

התאמה

לאחרונה אני מגלה יותר ויותר שלמילים יש כח והן משפיעות בתדר שלהן. ואולי גם בכוונה שלהן.

שמתי לב שאני משתמשת במילה מסופקת ולא מסופקת בהקשר למה שאני אוכלת.

אני שומעת את עצמי אומרת אני מסופקת ממה שאכלתי או זה ממש לא סיפק אותי..

עקבתי אחרי העניין זמן מה. ויש לי קצה חוט (בכל זאת עבודת בילוש)

מאוכל אני מוזנת. 

מאוכל אני שבעה או לא שבעה.

אוכל הוא אמצעי להזין את הגוף שלי. ולא אחראי לשורה של גלי סיפוקים.

וכנראה אם אחכה להיות מסופקת.. אני ממש בספק אם אהיה באמת שבעה.

מה שעוד הבנתי זה שאיפוק יגדיל ויקבע רק עוד רצון לשיאים בסיפוק.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.