05 Nov
חשיבה רב מיימדית מול חשיבה הישרדותית

בזמן נסיעה ארוכה (שעה וקצת) בדרכי לפגישה בתל אביב האנרגיה של מרלין הופיע שוחחנו או יותר נכון להגיד תקשרנו, הוא ביקש שאשתף את קבוצת המסע לאנגליה בשיח הזה שהיה לנו.

הכתיבה והשיתוף הוא חלק מהתרגול שלי איתו, הרחבת הביטחון והאמון שלי ביכולות שלי בכלל והיכולות התקשוריות שלי איתו בפרט. בנוסף הוא גם דיבר על חלקי בקבוצת מסע מיוחדת זו.

בשיחה הקודמת הוא אמר שיש כאב אשר מחבר אותנו.

הוא דיבר על קבוצת מסע זו כקבוצת נשמות מיוחדת המחזיקה זיכרון כאב קולקטיבי משותף מזמנים שונים בעבר, כאב הבשל כעת לריפוי.

היום הוא נתן לי עוד מידע בקשר לכך: 

הוא דיבר על ריפוי תפיסת ההישרדות.

הוא דיבר על הקורונה ועל הקיום שלה כמצב אשר קיים ויהיה איתנו לזמן ארוך.

וכדאי למצוא בתוכנו את האמון שיש ביכולתנו את הכוחות לצמוח דרכה ויחד איתה ..גישה המבינה שאין צורך לשרוד אותה היום מחר או בעוד שבוע אלא לטווחים ארוכים יותר ..שינוי תפישות תודעתיות הם כאלו שאין עליהן שעון עצר.

הקורונה משמשת כטריגר/זרז/שיעור/הזדמנות לטובת שינוי תפיסה.

תפיסה חדשה /ישנה של חשיבה רחבה יותר, שאינה אחוזה בהישרדות אלא ב - רב גוניות, בקסם ובצורות אחרות של קיום באופציות נוספות אשר עולות ומתגלות כאשר אחיזת ההישרדות מפנה מקום מעט.

העבודה שיש לעשות היא בין השאר (כי יש עוד)  הסתכלות פנימה וזיהוי תפיסות הישרדותיות. 

ומולם עבודה על אמון עמוק ועל ריפוי חוסר האמון.

הוא דיבר על מעבר בין תפיסות 

חשיבה רב מיימדית מול חשיבה הישרדותית

הוא דיבר על ההישרדות כמצמצמת.

ולעומתה "קסם" שייך לתפיסה רב מיימדית רחבה

קסם אינו מקובע

קסם הוא היש לא האין

קסם =  יש

הישרדות  = אין

רחב מול צר

הישרדות מול חופש

התפיסה ההישרדותית האומרת הכוח נמצא בחוץ מול התפיסה הרב מיימדית האומרת שהכוח נמצא בפנים.


הוא דיבר על הקורונה המייצרת מצב הישרדותי

מצב שהיינו בו אין ספור פעמים במאות גלגולים אחורה.

קל יחסית לשלוט בכם כאשר תפיסתכם שורדת ואינה נאחזת באמון בכוח שלכם.

בלבול הוא אמצעי לשמר תפיסת שלטון חיצוני הישרדותי.

אך כעת בשל הזמן לשנות תפיסה זו.

זה היה כך מאות שנים וכעת בשל הזמן לריפוי.

והריפוי האמור כדאי להתחיל אותו בהחזרת האמון.

אמון בקסם

אמון ב יש

אמון בעובדה ששרדתם והינכם קיימים, לפחות הנשמה שלכם המתגלגלת כבר מאות אם לא אלפי גלגולים.

ובאשר לקבוצה כדאי שיסע מי שבליבו האמונה שהפעם בשל הזמן ואפשר ואפילו מותר אחרת רחב יותר, רב מיימדי יותר, שונה מכל מה שאתם מכירים..

הוא צחק איתי על הרעיון של שטיח מעופף ואמר זאת גם יכולה להיות דרך אם הייתם מאמינים בכך. בגדול הוא ניסה להגיד שכך או כך אנחנו נהיה שם.

הוא דיבר איתי עליי ומדוע הוא מקיים תקשורת דרכי. הוא אמר שאני אדם שמאמין לאנשים ובאנשים ושיש בי אמון בסיסי בקסם ובצורת קיום אחרות ורב-גוניות ובשל היותי נשמה קריסטלית (כתבתי על כך לא מזמן).

הוא הוסיף ואמר שאנו (בגלגול זה) בוני המציאות של השינוי התודעתי (ועל כך ירחיב בהמשך)

זהו לבינתיים.

המשך יבוא 💜

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.