24 Jan
טרנספורמציה

טרנספורמציה
טרנס - פורמציה

שינוי רב מיימדי .

טרנס פורמציה של אינפורמציה

הבוקר התעוררתי מחלום. בחלום ראיתי את המילה טרנספורמציה מחוברת ולאחר מכן התפצלה לשתי מילים, טרנס - פורמציה

מתחבר לי מאוד למידע שקיבלתי אתמול תוך כדי טיפול הילינג שעשיתי המידע היה בנושא גלגול תאי הגוף.

לרב שאנו מדברים על גלגול נשמות אנו מדברים על גלגולה של הנשמה.
אתמול הבנתי דבר מה נוסף על גלגוליהם של תאי הגוף (אנו מורכבים מצירוף של תאים שחלקם הם גלגול של כל הדורות שקדמו לנו) אתמול בתקשור הקשבתי לסיפורו של תא מגולגל. (תא סרטני אשר בתוכו סיפורה של אשה מזמן אחר..)

נושא שמבחינתי עוד דרושה בו חקירה למידה והבנה מעמיקה.

 גלגולה של נשמה וגלגולו של גוף.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.