26 Sep
כפייה

מה זה בעצם כפייה? מדוע היא עולה בצורה כזו בימים אלו? מה היא משרתת? וכיצד אנחנו יכולים לעזור לעצמנו כשהיא עולה מבחוץ ומבפנים?

שאלה זאת עלתה כחלק מתרגול בקבוצת תקשור שאני משתתפת בה.

כפייה הינו דחף הישרדותי. מנגנון פעולה אוטומטי.

בין אם הוא עולה מבחוץ או מבפנים

אחד מתפקידיו של הגוף האנושי הוא להגן על עצמו.

כפייה הוא אחד המנגנונים המיועדים למטרה זו.

כפייה הינה "זרוע הפעולה" של מנגנוני הפחד. וכל אלו גם יחד אינם מתיישבים תמיד עם ההגיון.

כדי לעזור לעצמכם במצב זה דברו על הפחד ואת הפחד וזאת כדי להרגיע את מנגנוני ההשרדות.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.