18 Oct
לפגוש את מרלין ברוטשילד

יצאתי מפגישת בתל אביב, הולכת ברחוב לכיוון האוטו והספר הזה פוגש אותי..

ממשיכה ללכת ומרגישה את מרלין במרחב שלי.

הייתי קרובה לשד' רוטשילד אז עצרתי וישבתי מתחת לעץ על הספסל ועצמתי עיניים ..ככה בלב תל אביב.

האנרגיה של מרלין הופיעה, הפעם ביקש למסור לקבוצת הנשמות שהתחברה בזמנים אלו לנסוע לאנגליה יחד. (קבוצת המסע שלי)

קבוצת נשמות מיוחדת זאת מחזיקה זיכרון כאב קולקטיבי משותף מזמנים שונים בהעבר.

כאב הבשל כעת לריפוי.

הוא דיבר על כך שהנסיעה שלנו ותהליך ריפוי הכאב קשורה גם בפתיחת פורטל שמקור האנרגיה שלו קשור באנגליה עבור יכולות הריפוי שלנו את עצמנו ושל אלו אשר בחרו להיות מטפלים ו/או הילרים להעביר דרכם ריפוי מאותו פורטל. (חצי מזה לא הבנתי וגם לא קיבלתי הסבר מפורט)

ניסיתי לקבל הסבר נוסף.. מרלין אמר שבשלב זה אין צורך ביותר מכך.

המשך יבוא ..

💜💜🧙‍♂️ 🧙‍♂️

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.