19 Sep
מסר לכבוד ראש השנה תשפ"א
ביקשתי מההדרכה שלי מסר לכבוד השנה החדשה.😇
הרגשתי את היציאה מגופי הרגשתי מתרחקת יותר ויותר כלפי מעלה..
לאחר זמן מה הגעתי למרחב בו יכולתי להשקיף על המציאות מזוית מבט שונה ממה שאני רגילה בדרך כלל.
ישבתי במרחב, סביבי ההדרכה עוטפת אותי באהבה רבה ..כזאת שאין לה גבולות וסוף.
התבוננתי על המציאות וחשתי אותה כתבנית.
ללא תנועה, מרחב קיים המאפשר בתוכו קיום של חיים.
היתה לי תחושה של אין זמן אין מקום כאילו הכל על פאוז.
שאלתי את ההדרכה שלי מה אני רואה ?
חופש בחירה הם ענו.
המציאות היא חופש בחירה מוחלט, לנוע ולהניע להתקדם ולעצור.
כל פרט אשר נמצא בתוכה משפיע על צורתה ועל שאר הפרטים אשר נותנים בה חיים ואת קיומה.
מסרי איתך והזכירי לאלו אשר שכחו את חרותם לנוע ולהניע את המציאות באמצעות כוחה של הבחירה החופשית.
הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.