20 Feb
נשמ-ה
שוב שיחקתי קצת עם מילים והפעם 
נשמה, נשמ- ה
התגלמות אלוהית בגוף חיי ונושם. 

לאחר מכן נכנסתי למדיטציה להרחיב מעט.
הגעתי למקום בו אני מגיעה לרב כשאני משוחחת עם ההדרכה שלי ("חדר מצב", נדמה לי שפעם סיפרתי עליו באחד משעורי התקשור. אכתוב עליו בהמשך גיליתי עליו דברים מעניינים לאחרונה אבל זה לפוסט אחר).
הנשמה יוצאת כל לילה להרפתקה. 
בזמן שינה יוצאת הנשמה מגופנו מחוברת  באמצעות silver cord. (כאשר אנו מתים חוט זה נחתך ונשמתנו ממשיכה הלאה ומסיימת את תפקידה בגוף זה)
טבע נשמתנו הינו אינסופי ובזכות זה יכולה היא לבקר  באינסופיות ובעל זמן.

בכל פעם בו נרדם הגוף הפיזי יוצאת היא לעולמות עליונים לנוח, להתייעץ עם המדריכים, לקבל ריפוי ולחזור לגוף..
חלום הוא נוכחות הנשמה במימדים אחרים ובעולמות עליונים.
כאשר חוזרת היא לגוף מזרימה היא את המידע אל הלב (שם מניחים המדריכים את המידע ואת העזרה) עוד סיבה טובה ללכת אחרי ההרגשה הפנימית. 
לרב אנו לא זוכרים במודע את הטיול שעושה הנשמה.
זמני המנוחה- שנת לילה ,השנצ לסוגיו, מדיטציה ועולמות הדמיון הינם חיבור לממלכת הנשמה. 

לנשמתנו האינסופית זכרונות מכל גלגוליה מכל מסעה בגופים שונים ואף במימדי קיום שונים אותם אנו לא זוכרים במודע.
לעיתים מסמנת היא (הנשמה) לנו באמצעות נגיעות קטנות. לרב נחוש זאת בתגובות למקומות דברים או אנשים. 

לסיום קיבלתי מסר עבור עצמי ומרגיש לי נכון לשתף בו.
גופך הוא מרחב לאלוהות להתקיים בתוכו, התייחסי אליו בצורה זו. 
דעי שלכל צרכיי קיומך ובריאותך דואגת אמא אדמה. 
ובתמונה הטבע בגינה שלי.
הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.