31 Dec
סוף שנת 2018

שנת 2019 ממש כבר בדלת. שאלתי את עצמי מה אני באמת צריכה/רוצה שיהיה בשנת 2019 לחצתי על play מבלי לעצור והנה היא כאן הרשימה שלי:

יש בי צורך לדבר עד שלא תישאר מילה אחת בתוכי שלא נאמרה

יש בי צורך שיראו אותי וישמעו אותי

יש בי צורך להגיד את כל מה שלא יכולתי ויכולה להגיד 

 יש בי צורך להיות אני כמו שאני מבלי לעצור מבלי לפחד 

יש בי צורך לצעוק ויש בי צורך לצרוח

 יש בי צורך לדבר על המוות

יש בי צורך לדבר על החיים 

יש בי צורך לספר

יש בי צורך לשתף

יש בי צורך להיות

 יש בי צורך להתרחב

 יש בי צורך למחוא לעצמי כפיים

יש בי צורך לפרוץ מעבר לגבולות המותר ואסור

יש בי צורך לחצות את גבולות ההגיון והידע 

יש בי צורך לעלות גבוה ואז גבוה יותר

יש בי צורך להגיע לשם

יש בי צורך לגלות איפה זה שם 

יש בי צורך לרפא כאב

יש בי צורך לחבק את הלב

 ועכשיו יש בי צורך לשנות את הכל, 

לשנות את כל המשפטים לאני רוצה 

אני רוצה !!

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.