05 Aug
ענן הפחד וקרן הביטחון
תקשור עם ונוס 💛
אספר שאני משתתפת בסדנה בשם השמש שבפנים. 
באחת המדיטציות בוקר שלי הופיעה ונוס ואמרה שתלווה אותי במהלך הסדנה. 
האנרגיה של ונוס מלווה אותי כבר תקופה ארוכה אך רק לאחרונה התקשורת איתה הפכה למודעת.
במהלך הפגישה הראשונה כששאלתי פנימה היכן נמצאת השמש בתוכי ראיתי אותה ברחם.
שמעתי בתוכי את המילים רחם, לידה, אמהות, חום, רכות, מים.
ונוס הופיעה מולי ואמרה: צללי אל תוך השמש שבפנים וזאת כדי לזרוח החוצה. 
זה מתחיל מקונספט (רעיון) כל שהוא אליו מצטרף רגש 
לרעיונות/מחשבות יש תדר בעל אופי זכרי  ולרגש תדר בעל אופי נקבי  
השילוב ביניהם מייצר בריאה כך היא אומרת.
תהליך קליטה מתחיל, בהמשך תתרחש נביטה ובסופו של דבר תופץ החוצה.
לידתה של השמש שבפנים.
בפגישה השניה פגשתי בתוכי בתוך המדיטציה את ענן הפחד ואת קרן הביטחון הופתעתי מאוד מהעובדה שהביטחון בתוכי היא אנרגיה נקבית. (עד לאותו הרגע הייתי בטוחה שביטחון הוא אנרגיה זכרית)
התקשור עם ונוס הוא תקשור מסוג אחר הוא מורגש בצאקרות התחתונות יותר. 
הוא אדמתי יותר מן תחושה מערסלת מבפנים.
היא מלמדת אותי על ביטחון מסוג אחר, ביטחון רך עדין ועגול. 
סוג של שקט פנימי עמוק, אין בו מלל אין בו פעולה, אך יש בו עוצמה 
עוצמה נקבית שמתוכה ובתוכה החיים מתרחשים.
הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.