סגר קורונה
מה התפקיד של הסגר מנקודת המבט של הרוח? מדוע שוב עלינו לעצור?
שאלה זאת עלתה כחלק מתרגול תקשור, בקבוצה שאני משתתפת בה. 
הנה התשובה שקיבלתי: 
תפקידו של הסגר הוא כדי שנבין ונרגיש את הלב הסגור המנסה להגן על עצמו לעיתים מתוך כאב ופחד לעיתים מהישרדות או הרגל כזה או אחר.
כשסוגרים את הלב האהבה אינה נכנסת ..לשם כך צריך לפתוח.


העצירה היא משום למידה חוזרת, תהליך בו הלבבות הסגורים, נפתחים כלפי עצמם וסביבתם. כדי לבצע שינוי זה אצל בני האדם דרוש מצבי קיצון שכאלה.
כששינוי זה יתפוס מקום במציאות שלכם, החיים בכדור הארץ ישתנו בצורה שלא היכרתם. 

"החיסון" הטוב ביותר לקורונה הינו "חלב אם" כקונספט, אהבה כלפי עצמכם וכלפי סביבתכם ולב פתוח.

❤️