25 Jul
אוטיזם - תקשור

מה הגורם התודעתי/אנרגטי/רוחני לאוטיזם? מה זה בא ללמד את הילד, את ההורים ואת החברה כולה? 

שאלה זאת עלתה כחלק מתרגול בקבוצת תקשור שאני משתתפת בה.  

ניתן לומר שאלו הן נשמות עתיקות מאוד אשר באו ללמד את הסובבים מיקוד פנימי.

מתוך התנסות זו שיעוריהם יהיו לרב בנושא של מיקוד פנימי וחיצוני.

מתאפיינים בצורך נמוך באינטראקציות, אם בכלל לטובת התפתחותם. 

מחוברים מאוד לטבע ולאנרגיה סביב, מהם מקבלים תמיכה איזון ויציבות,

הרבה יותר מאשר מבני אדם הסובבים אותם. 

הקשר עם המים: 

את חלקם מים ירגיעו ויאזנו.

ואת חלקם מים יוציאו מאיזון ויציבות (מאיץ את מערך הגוף הפיזיולוגי והנפשי רגשי).

את כל אשר לו הם זקוקים נמצא בתוכם. 

מתעצמים ומתרחבים כלפי פנים ולא כלפי חוץ.
באו ללמד התמקדות פנימית ומתוך כך התעצמות והתרחבות.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.