13 Jun
בצל

במסגרת תרגול יכולות התקשור בקבוצה שאני משתתפת בה  התבקשנו לבחור מאכל טבעי כלומר כזה שאמא אדמה יצרה (ירק, פרי, אגוז) ולתקשר איתו.

נכנסתי למדיטציה שבצל מונח על ידי ותקשרתי. 

לאט לאט התחברתי לתדר של הבצל
הנה שורש העניין כך הוא אמר:
הצבע שלי, השכבה החיצונית צבעה חום כצבע האדמה, אליה אני מחובר וממנה אני צומח. בתוך מעטפת חיצונית זו צבעי הוא לבן, צבע טהור ונקי שכבה בתוך שכבה עד לליבה.
אני הוא מודל הנשמה כך הוא אמר, עטוף בשכבות של רגשות.
צבען של הרגשות הן כצבעה של הנשמה – לבן
טהורים הם.
מה הקטע עם הבכי כאשר חותכים אותך ?
רגשות את יודעת כשעוברים דרכם ..הדמעות זולגות ומנקות את הנשמה.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.