19 Dec
גחליליות -  Fireflies

גחליליות יצורי הקסם של עולמנו, שמן באנגלית הוא Fireflies. 

מה אנו אמורים ללמוד מהגחליליות ?

שאלה זאת עלתה כחלק מתרגול תקשור, בקבוצה שאני משתתפת בה.  


גחליליות הן כמו רעיונות. המבקשים לצאת להיות ולהתקיים.

הן מופיעות כהבהוב המנסה להאיר כזה הנדלק מהריק שאינו ריק. הכלום שהוא הכל.
עצמתי את עיניי והבעתי בתוכי כוונה להצטרף אליהן לרקוד איתן בתוך החושך. לשם כך הירפתי מגופי ואפשרתי לרוחי להצטרף אליהן לקחת אותי איתן, התמסרתי. (שמתי לב לכך שככל שאני מתמסרת יותר אני מצליחה לקבל מסרים עמוקים יותר).
התחברתי לתדר שלהן וזה מה שקיבלתי:

אנו הנשמות שבאות לחקור את העולם לפני ההתגלמות בגוף, אור האינסוף.
המסר אשר ביקשו הן להעביר הוא:

בכל מקום קיים אור אשר מבקש להאיר את החשכה.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.