14 Feb
גן עדן
את מדיטציית הבוקר שלי עשיתי היום מתחת לעצים בגינה שלי. (ישבתי עטופה בשמיכה רכה)
כמה דקות של שקט פנימי ועמוק ומול עיניי הופיע שער כניסה אל תוך גן גדול ויפה. 
אחת המדריכות שלי באה לקראתי והזמינה אותי להיכנס לתוכו. 
מה זה המקום הזה שאלתי
גן עדן היא אמרה 
בואי איתי נטייל בתוכו מעט 
טוב אמרתי..  
שביל הופיע שמשך אותנו אל תוך הגן פנימה ככל שהתקדמנו כך הראייה שלי הפכה למעורפלת יותר ויותר זה הרגיש לי כמו ללכת בתוך ענן ערפל.
כמה דקות של הליכה ויצאנו מתוך הערפל והראייה שלי חזרה להיות בהירה. 
שאלתי אותה על הערפל הזה שעברנו דרכו 
היא הסבירה ואמרה שזהו זיכרון נשמתי. 
ושנדבר על כך בהמשך. 
ככל שהתקדמנו פנימה ראיתי שהגן מורכב מהרבה גנים
האחד יפה יותר מהשני. 
בגן בו היינו היו עצים אך במרכזו של הגן היה עץ מעט שונה. 
עץ שנראה עשוי משכבות פנימיות וחיצוניות עליו היו פרחים בכמה ניחוחות שונים וכמה סוגים של פירות. 
עץ מיוחד אמרתי למדריכה שלי.
אכן היא אמרה 
שמו של העץ הזה הינו עץ כל הידע. (עץ הדעת)
עץ אשר עליו ובתוכו מתקיימת הספרייה הקוסמית מרחב סיפורייהם של כל הנשמות. את מכירה אותה בשם הספרייה האקשית. 
בואי נמשיך היא אמרה אני רוצה להראות לך דבר מה נוסף. 
נדהמת כולי המשכתי ללכת אחריה ..
כמה דקות והגענו לגן נוסף גם בגן זה הלכנו עד אשר הגענו למרכז הגן.
גן זה היה בנוי קצת שונה, גן זה היה עגול.
העצים שם היו מסודרים מעגל בתוך מעגל עד לעץ פנימי 
כל העצים היו מחוברים לצמרת אחת. 
המון גזעים המסודרים במעגל בתוך מעגל ועץ אחד פנימי. 
עץ שפירותיו מקרינים אור ..בהתחלה זה נראה לי כמו קריסטלים. 
מה זה שאלתי את המדריכה שלי. עץ החיים היא ענתה
עץ פעימות חיים. 
לרגע הרגשתי מסוחררת מכל מה שאני חווה ורואה.. בואי נשב על הספסל ואסביר לך מעט. 

היא הזכירה לי חלק מהתקשור לשנה זו 2022
האנרגיה של השנה הנספרת 2022 תעסוק בבחירה חופשית, זו אשר ניתנה לכל נשמה אשר מבקשת להתגשם בכוכב לכת זה. כוכב בו ניתנה הבחירה החופשית כבסיס לצמיחה והתפתחות. 
להיזכר שיש לכם בחירה חופשית מעצם היותכם. 
להיזכר שיש לכם בחירה חופשית מעצם אותה בחירה ראשונית של האלוהות זו המאוחדת על כל חלקיו, יקומים גלקסיות כדורי לכת בני אדם בעלי חיים צמחים חלקיקי אויר חלקיקי אור, אנרגיות וכל שישנו. 
עם בחירתה של נשמה לחוות גלגול בגוף, כאן בכדור הארץ יודעת היא שברגע חיבורה עם הגוף תתרחש שכחה (החשכה) וזאת כדי ללמוד ולהתפתח מתוך בחירה חופשית. 

נחזור להמשך ההסבר.
מקום זה היא אמרה הוא המרחב אליו מגיעות הנשמות לפני התגשמותם בגוף. 
אציין שנשמות אשר מבקשות לחוות צורת חיים בפלנטה זו עושות זאת מבחירה חופשית. 
כל נשמה שוהה ומודרכת בגן זה טרם ההתגשמות. 
עוברת היא בעץ כל הידע (עץ הדעת) ובוחרת את מסלולה. ולאחר שעשתה זאת עוברת היא בעץ החיים ובוחרת פעימת חיים. 
כאשר נבחרו כל אלו מוכנה היא למסעה ..
מתקדמת היא אל תוך הערפל בו מתבצעת השכחה (החשכה) לטובת התפתחותה מתוך בחירה חופשית. 
זהו הערפל אותו חווית לפני כניסתנו לגן זה. 
יצאתי מהמדיטציה מרוגשת מכף רגל עד ראש. 
נראה לי שייקח לי כמה שעות טובות לנחות.
בוקר אור 😇✨
הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.