18 Sep
החיים על פני האדמה הם קסם
את התקשור הזה עשיתי ביום כיפור 
ישבתי על מחצלת בגינה עם תה וספר ..
עצמתי לכמה דקות את עיניי היות וחשתי את מרלין מדגדג לי בתודעה ..
מרלין אמרתי בלב 
כן ילדתי 
בואי נשב יחד 
צחקתי לעצמי ואמרתי יש מקום על המחצלת (אמרתי זאת 
בחשש) בכל זאת להזמין קוסם לשבת על המחצלת ..מי יודע עוד אמצא את עצמי על מחצלת מעופפת. 
העולם זקוק לקסם ויותר מכל הוא זקוק לקוסמים אשר מאמינים ביכולתם.
אך אלו ילדתי מהופנטים ורדומים אינם מודעים לכוחם זה השוכן במעמקי צופן גופם.
קומבינציה
שילוב כלים
 כלומר שיתוף פעולה מייצר קסם. 
החיים על פני האדמה הם קסם 
שיתוף פעולה של אדמה וש(מים)
קסם של שיתוף פעולה בין גוף (אדמה)
לנשמה שגודלה כטיפה של מים (שמיים) 
אדם הינו שילוב פעולה של תנועת אדמה באמצעות כוחם של המים. 
בשלב זה הראה לי מרלין את השילוב של אנרגיות הכסף וזהב בתוך גוף האדם ואמר שחיבור זה משמעותי עד מאוד לצופן הגוף. 
קסם משמעו שילוב/שיתוף פעולה פנימי בין חלקים 
בין יין ויאנג
בין מחשבה לרגש
בין מה שבפנים ומה שבחוץ 
בין האדמה לשמיים 
כל אדם עם לידתו מביא עימו קסם של בריאה, מסר  יחיד ומיוחד אשר חבוי ושמור היטב בתוכו להגשים.
ואיתו למגנט שיתופי פעולה. 
בני אדם ממגנטים האחד את השני למען התפתחות שגשוג. 
וכאשר אלו נתונים תחת פחד שליטה ובלבול מתהפך המגנט ויוצר פילוג. 
אלו זמנים בו קסם אפשרי ומולו התנגדות ופחד. 
אלו זמנים חשובים, אשר עתידים בסופו של דבר להשתלב גם הם. וזאת כאשר יסגרו מעגל ויפגשו בנקודת ההתחלה.
מה שנראה כבלתי אפשרי ואף יקצין יפגש בסופו של דבר בסופו של המעגל. 
"נביאי" פחד ושקר מאז תחילת הזמנים הובילו לחידלון גם של עצמם.
כוחם באשליה ובלבול והשפעתם מייצרת פילוג.
זה המבקש בכל כוחו לייצר ערפל ריחוק ופחד. 
מולם 
כוחה של האהבה זו המאחדת ותומכת. 
בהירה ברורה וממגנטת. 
ילדתי מה שמתרחש הינו לטובה גם אם כרגע תנודות המים באדמה סוערות.
🧙‍♂️💜
הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.