21 Sep
הסנה הבוער
חלמתי הלילה שאני נמצאת במדבר.
אני יושבת מול הר על מחצלת קצת לפני הזריחה ועושה מדיטציה.. אני זוכרת שבמדיטציה עפתי ויצאתי מהגוף.
לאחר כמה דקות מצאתי את עצמי על ההר
במקום בו אלוהים התגלה למשה.
עמדתי שם ושמעתי את השיחה שלהם.
שמעתי את משה שואל את אלוהים מדוע אתה מראה את עצמך כעץ (סנה) בוער.
ענה אלוהים: משום החיבור בין גוף לניצוץ חיים הנדלק בו.
הגוף הינו העץ והאש הבוערת בו הינו הניצוץ האלוהי.
רבים נוטים לחשוב שנשמתו של אדם נמצאת בתוכו, אך לא כך הדבר, נשמתו של אדם קורנת ממנו עוטפת את גופו ומקרינה לתוכו והחוצה ממנו.
זה פלא, אמר משה לאלוהים.
אכן כך פלא הבריאה, ענה אלוהים.
התעוררתי מבולבלת לגמרי..😲
הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.