26 Oct
הפחד לאבד

תקשור בוקר עם מרלין 🧙‍♂️💜 

הפחד לאבד הוא אחד הפחדים החזקים שיש ילדתי ההסכמה והכניעה לתוכו מכילה בתוכו חופש גדול מאוד. וחופש, הוא הקרקע לביטחון.

להרפות למרות התחושה שאת אבודה מבולבלת וחסרת אונים. 

זוהי רק תחושה (זהו קולו של הפחד) את לא באמת אבודה ולא באמת חסרת אונים. 

פחד לאבד הוא אחד מהשיעורים המשמעותיים שבני אדם עוברים ואת ילדתי חווה זאת בגלים גבוהים במיוחד בזמנים אלו.

זכרי כל זינוק קדימה מתחיל מחזרה גדולה מאוד אחורה. 

עוד אגיד שזהו שיעור גלובלי בזמנים הללו. בהמשך שוחחתי איתו על עצמי באופן אישי במיוחד על המתרחש בעולמי בתקופה האחרונה אחד המשפטים שאמר היה: לעיתים כדי לצאת מהכלא יש להרעיד את הקירות. המשיכי ילדתי, אני כאן מלווה. הוא אמר שזהו המשך לתקשור קודם שעשיתי איתו לפני כמה חודשים. (עולם ישן מול עולם חדש)

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.