29 Aug
חיבורים תמונות ומילים מספרות

מסע לאנגליה גלסטונברי..

לכל חבל ארץ אנרגיה ותדר

כל מדינה הינה אזור תודעה, תודעה אשר נמצאת גם בתוכנו.

במפגש עם אותו אזור אנו מעוררים בתוכנו את אותה תודעה את אותו תדר.


התבוננתי במילים ושוחחתי איתן ..שיחקנו קצת וביקשתי מהן לספר לי מעט..

אנגליה

אנג'ל - יה

אנג'ל - מלאך ..

יה – אלוהי

אלוהי - אהבה.

אנגליה – אי המוגן על ידי מלאכי האהבה.

המשכתי להקשיב המילים התחילו לזוז ולאפשר לי לראות בתוכן משמעויות מאירות ומבהירות לי את מסעי.

אגלה  - מסע גילוי, אני אגלה , גילוי האני.


גלסטונברי

גל – סטון – ברי

גל, תדר,

סטון – אבן

ברי – בריאה

באזור זה תדר האבנים מאוד חזק, תדר בריאתי.

בתוך המילה מסתתרת המילה בון (עצם)

עצמות, עצמאות, עוצמות

מקום שהינו שלד של עוצמה עוצמות ועצמאות

גלסטונברי הנה מקום המאפשר באמצעות חיבור לאבנים את בניית העוצמות המובילות לעצמאות

בנייה עצמית.


לפני מספר ימים משכה את תשומת ליבי התמונה הזאת זוהי תמונה של אחד הרחובות בגלסטונברי.


התמונה, היא לקחה אותי אחורה בזמן..

זיכרון עלה בתוכי על אותה חנות לצמחי מרפא ואותי שם מוכרת רוקחת מכינה ומרפאה.

נזכרתי ברחוב שנראה אז אחרת, דרך סלולה אבנים אבנים קטנות האחת לצד השניה.

על מנת להגיע לחנות יש לרדת מעט בכמה מדרגות, בכניסה דלת עץ כבדה מדפים מדפים עלייהם צמחים שמנים ..מידות, משקלים.

לחנות מאחור גינת אוצרות בה גדלים וצומחים מיני זנים נדירים.

שאת סודותיהם וכוחם רק מעט מעטים יודעים.

חלקם מרפאים במגע חלקם בריחם וחלקם סודם טמון בשילובים וחיבורים.

חנות אהובה ומופלאה שלי שמחתי לחזור לנשום אותך שוב לתוכי.

נשארתי מעט התבוננתי עליי, על האשה מאז, ידיה זריזות ומוחה חד, לבושה בשמלה רחבה ירוקה על מותניה סינר עומדת מול דלפק מודדת שוקלת מחברת. לרגע הרימה את עינייה אליי חייכה ואמרה עוד נתראה ..

רגע לפני שנפרדנו הזכירה לי ואמרה חזרי למקורות, ריפוי באמצעות אנרגיה.

בזמן ריפוי כאשר הינך רוצה להעביר אנרגיה מסוג או תדר מסויים, געי בו מרחי אותו על ידייך נשמי אותו לתוכך  וזכרי כל חומר פיזי או שלא פיזי אשר בא איתך במגע, איכותו מועברת באמצעות כוונת הריפוי שלך.

כך תוכלי להעביר את איכותו של כל חומר או תדר לאדם אשר מבקש ריפוי.

להתראות בקרוב ❤️ 

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.