12 Jan
טרלולי הקורונה

מדיטציית בוקר 

מה קורה עם טרלולי הקורונה שאלתי ?

קורונה - תזכורת לבחירה החופשית. 

כאשר הנשמה נכנסת לגוף היא מתחילה את המסע ללא ידע מקדים כיצד עליה לבצע משימה זו או בכלל מהי משימתה כאן.  

מצד אחד ניתן להסתכל על כך כחוסר אונים ואיבוד שליטה ומצד שני ניתן להסתכל על כך כבחירה חופשית, חופש מוחלט. 

התנועה הראשונה שעושה הנשמה עם חיתוך חבל הטבור היא לשחרר ולהרפות מכל מה שהיא יודעת כולל מי היא ומה משימתה. כך היא פנויה ללמוד מתוך המקום בו היא נמצאת מתוך האינטראקציות איתם היא באה במגע ושיתוף. 

בדומה לכך יש להתייחס לקורונה, עשיתם זאת פעם אחת, אתם יודעים כיצד לעשות זאת שוב. סמכי על הדרך, היא תלמד אותך, כל מה שאת צריכה נמצא כבר בתוכך. בהמשך הפך התקשור ליותר אישי  ודובר על הימנעות מצרכים.  

ובתמונה - בחירתי בצורה חופשית

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.