02 Feb
מדוע אנו תופסים רגשות מסויימים כשליליים.

מדוע אנו תופסים רגשות מסויימים כשליליים ?

שאלה זאת עלתה כחלק מתרגול תקשור עם הרוח בקבוצה שאני משתתפת בה.  
רגשות הם רגשות הם לא חיוביים ולא שליליים הם רגשות.
שלילי או חיובי היא התגובה ביחס אליהם.
תגובה שנרכשת בין היתר מהסביבה בה האדם צומח.
זוית הסתכלות זו מקורה ממערכת ההגנה הנפשית אשר אחד מתפקידה הוא למנוע כאב ,מתוך כך מתייגת ומקטלגת רגשות מסויימים כשליליים וזאת כדי להימנע מהם. זהו אוטומט הישרדותי.
כפי שנשמתכם שוכחת מי היא כאשר היא פוגשת בגופכם.
בדיוק באותו אופן הנכם שוכחים את "חוקי המשחק", אלו רק מכשולים בדרך אשר תפקידם הוא לקדם אתכם להיות מי שאתם.
אנו ממליצים לכם להרחיב ולהעמיק את זוית ההסתכלות שלכם.

ברגע זה התיקשור הפך להיות ויזואלי
מול עיניי הופיע עץ גדול הוא היה תלוי באויר ללא שורשים ..הסתכלתי עליו לידו היו עצים נוספים כולם עמדו באויר .
ביקשתי הסבר למה שראיתי וזה מה שנאמר :
צמיחה כדי שתתרחש נזקקת לשני כוחות עיקריים:
1. כח משיכה- על ידי כוח זה מתרחשת היצמדות לקרקע בצורה יציבה.
2. כוח ההתנגדות או הכח שכנגד .- עץ כדי שיצמח זקוק לשורשים הצומחים בצורה מנוגדת לכיוון צמיחתו.
האמת היא שבשלב הזה לא הבנתי מה הקשר לעץ ולכוחות ולניגודים .. אנרגיה שלילית ומתנגדת עלתה בתוכי חייכתי כבר מכירה את "החברה" שלי והם אותי ויודעים שדרך חוויה זה עובד אצלי מהר.
ואז אמרו - זכרי שמצידו השני של כל רגש "שלילי" ישנה מתנה חיובית בדיוק באותה עוצמה.
הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.