20 Jul
מה אומרות כפות הידיים (תקשור עם אברי הגוף)
שיעור על תקשור - כפות הידיים🤲
שאלה זאת עלתה כחלק מתרגול בקבוצת תקשור שאני משתתפת בה.  
ההזמנה היתה להתחבר לכפות הידיים ברובד האנרגטי, ולשאול אותן "כפות ידיי, מה יש לכן למסור לי?". 
אתחיל ואספר שעד לשנתיים האחרונות עסקתי בעיקר בטיפולי גוף. רפלקסולוגיה, שיאצו, עיסוי (השיטה החביבה עליי ביותר היא הרפלקסולוגיה).
שם גיליתי את היכולת המיוחדת של כפות הידיים שלי.
אני זוכרת את תשובתה של המורה שלי לרפלקסולוגיה
כששאלתי מה אני צריכה להרגיש.
להרגיש היא ענתה
כן עניתי אבל מה אני צריכה להרגיש 
להרגיש היא ענתה שוב .. 
זאת הפעם הראשונה שהרפתי מהראש וממה צריך והתמסרתי למה שאני מרגישה באמצעות המגע. 
עצמתי את העיניים והתמסרתי כולי למגע .. אז עוד לא הבנתי שמה שקרה באותו רגע היה תקשור באמצעות מגע. 
ככה טיפלתי במשך שנים הייתי עוצמת עיניים מניחה את הידיים והמידע היה מציף אותי ומנחה את הידיים שלי לאן ללכת. 
אני נזכרת בחוויה נוספת כאשר הייתי עוצמת את העיניים הפיזיות שלי ..עיניים נוספות היו נפתחות בכפות ידיי הן רואות בצורה שונה (אם אני מנסה לתת לזה מילים זה קצת דומה לדרך בה רואים עיוורים) 
זוהי מתנה מאוד גדולה היכולת הזו. 
היה לי ממש לא פשוט להפסיק לטפל בטיפולי גוף.
הגוף שלי יותר נכון כפות הידיים שלי סימנו לי לעבור לסוג טיפול שונה באנשים. (דלקת וכאב שלא עברה עד שהפסקתי לטפל).
בהמשך גיליתי את ההילינג, שגם באמצעותו היכולת הזו שלי באה לידי ביטוי. כאשר היא משלבת בתוכה תקשור.
כאשר הידיים שלי עוברות על גוף המטופל הן קולטות ומעבירות לי מה הן קולטות ורואות.
לאחרונה גם גיליתי שהידיים שלי יכולות לראות ממרחק ..גילית זאת כשהתחלתי לעשות הילינג מרחוק.
יש לי אמון מאוד גדול בידיים שלי לעיתים אני חושבת שיש בהן תבונה משלהן. 
שאלתי את כפות ידיי מה יש להן למסור לי: 
אנו אלו העושות את תשוקת הלב הן אמרו.
וממה שאני למדה על עצמי ומעצמי שתשוקת הלב שלי היא תקשור בדרכים שונות ועם ישויות שונות באמצעות מגע ראיה שמיעה. 
אני זוכרת שכאשר למדתי בקבוצה תקשור אצל שחר באחת הפגישות טוהר ענו לנו על שאלות שהיו לנו לגבי נושא זה ..אחת מהשאלות ששאלתי היתה מה היא דרכי לתקשר ? 
תשובתם היתה במספר דרכים מגוונות אין אחת ספציפית עליה נוכל להצביע.
ואז הן ענו את התשובה שלמדתי לאהוב " זה שלך לגלות" 
ומסר נוסף שקיבלתי מכפות הידיים שלי.
אפשרי לנו לחקור ולגעת בעולם. 
התמונה שעלתה מול עיניי בזמן השיח שלי עם כפות הידיים היתה התמונה המצורפת.
הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.