06 Mar
מחשבות על מספרים ואלוהים.

שוב אני עם הנומרולוגיה ועם הספר שמספר כל מיני דברים שאני לא סגורה מה אני חושבת עליהם..ו/או מפעיל לי ת'דמיון.

הגעתי לספרה 9 , אשר האנרגיה שלה מייצגת הרבה מאוד דברים כמו חיפוש  משמעות רוחנית לחיים, משיכה לענייני הרוח והנפש, וירידה לעומקם, סה"כ הערך הנומרולוגי של המילה אמת הוא 9 , של המילה שקר היא 6 ..ועוד ועוד.. 

גילו נאות במפה שלי יש את הספרה 9

בין יתר הדברים (ויש הרבה דברים שהאנרגיה שלה מייצגת) היא מסמלת את ההעלמות המוחלטת היא מסמלת את הסיום את המוות את ההעלמות מהעולם הגשמי לתוך העולם הרוחני.

נקודה מעניינת שמסבירה  את רעיון ההעלמות היא פונקציה מתמטית של הספרה 9

כל מספר שתבחרו ולא משנה בן כמה ספרות הוא אם תוסיפו לו 9 הוא יחזור לערך הנומרולוגי של עצמו.

הנה דוגמא :

נבחר את המספר 7

נוסיף לו את המספר 9 (16=7+9)

נצמצם את התוצאה על ידי חיבור המספרים (7= 1+6)

נקבל שוב את המספר המקורי 7

יש כמה דוגמאות מדהימות נוספות על ההעלמות של ה- 9 שמייצג את הרעיון שלפיו הספרה 9 מייצגת את הדבר שקיים אך אינו מוחשי.

היא מייצגת את הנשמה שהינה בלתי נראית ויחד עם זאת קיימת..

ואז הגענו לאלוהים ולנשמות – שימו לב שמילה זאת היא בלשון רבים, ביחיד אומרים אל.

ישנה טענה שאלוהים משמעו סך כל הנשמות הקיימות, לכן המילה אלוהים ברבים.

 נראה לי שאוהבת את הרעיון שבתוכי יש חלק אלוהי..  נראה לי שרב הזמן אנחנו שוכחים שאנחנו אלוהיים ..

אגב מאמינה שאם נלך אחורה לעבר הרחוק מאוד מאוד נראה שכולנו היינו חלק מההתרחשות של בריאת היקום ..

וככה אני נעלמת לי מהעולם הגשמי לעולם הרוחני..

חחח במשך החודשים האחרונים נסעתי הלוך חזור למדתי למדתי למדתי לוגי לוגי לוגי בתוך הקופסא ..ואני בכלל אוהבת מחוץ לקופסא ..יאללה בלאגן במספרים..

הנה הנומרולוגיה מתחילה להיכנס לי למרחב ולשבת בתוכי ולידי מחוץ לקופסא.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.