26 Sep
פגישה ראשונה עם הניצוץ האלוהי בתוכי
פגישה ראשונה ..
ביקשתי בתוכי לפגוש את החלק האלוהי את אותו ניצוץ אלוהי השוכן בתוכי.
נכנסתי פנימה ללא כל תכנון וללא ציפייה, נתתי לעצמי רק להיות.
נשמתי לתוכי ואפשרתי לעצמי להתרחב, עם כל נשימה התרחבתי קצת יותר.
כמה דקות והרגשה מוכרת החלה להתפשט לי בגוף.
הרגשה של נוחות פנימית.
התמסרתי לתחושה זאת.
המשפט הראשון ששמעתי היה : איני דמות אלא תחושה והוויה.
החיבור איתי הוא לרב תחושה או סוג של ידיעה פנימית והיא אינה מתבצעת במילים.
ביקשתי מההדרכה שלי שתהיה איתי ותתמוך במפגש הזה.
מה הכוונה שאלתי את ההדרכה, תשובתם היתה :
בני האדם סומכים על מחשבות, ומילים ופחות על תחושות. ולכן מחפשים הם מילים הסברים לתחושות.
חזרתי לתוכי ונתתי להדרכה להיות ברקע.
חזרתי לתחושות וצללתי איתם פנימה.
כהתחלה ועד אשר תלמדי את החיבור איתי נשתמש במילים.
הייתי סקרנית וביקשתי ללמוד.
בואי נתחיל עם הבסיס.
קבלה עצמית
כבוד עצמי
אהבה עצמית
כפי שאת.
זהו הביטוי הראשון, זוהי נקודת הפתיחה.
זהו הדיבר הראשון בעשרת הדיברות שלך.
יצאתי מהמדיטציה עם תחושה טובה ונעימה.
❤️
הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.