25 Nov
שינוי תודעתי
תקשור עם מרלין 😇
הבוקר התעוררתי יחסית מוקדם ..
יצאתי לגינה היה עוד חשוך הכנתי לי כוס תה עם לימון (יש משהו בתה עם לימון שעושה לי נעים בגוף ובנפש).
נכנסתי למדיטציה וביקשתי ממרלין שיופיע. 
כן ילדתי הוא אמר.
מרלין אמרתי, 
כבר שבועות שאני נעה בין רגשות של חוסר אונים כעס וכאב עמוק ..
כזה שמורגש בעקבות מה שמתרחש בזמנים אלו, אבל לא רק.
יש בי תחושה שזה עמוק ורחוק יותר מגלגול זה ..
את צודקת ילדתי , כך הוא אמר.
נשמתך זוכרת את קצת פחות.
זוהי אינה מלחמה בין אנשים. 
זוהי אינה מלחמה על אדמה, שטח או מקום.
זוהי מלחמה של תודעה או ניתן לומר שינוי תודעתי.
שינוי מתודעה של הישרדות
של שואה
של שונות 
של נבדלות
של שנאה 
של כיבוש
של שבי. 
לא רק חיצוני אלא פנימי
זוהי תודעה ששכחה 
שהיא חופשיה 
שיש לה בחירה
שיש בה כוח לברוא 
שיש בה הכוח לעשות קסמים יש מאין
ששכחה את החיבור 
ששכחה את עצמה.
כיצד נוכל לעזור לעצמנו , שאלתי 
ייחודיות , ענה מרלין. 
כדי לעזור לעצמכם הפנו את זוית ההסתכלות שלכם פנימה.
מצרפת כמה מילים מתקשור שעשיתי ב 2020. בו דיבר מרלין על ייחודיות וחשיבותה.
לייחודיות חשיבות גדולה בעידן של שיתוף פעולה וזאת משום שכאשר כולם אותו הדבר נוצר אחידות, עדר ולא שיתוף פעולה.
הוא הציע להתרכז בעבודה על ייחודיות. אנשים אינם ערים לעובדה שנולדו עם מתנה מיוחדת וייחודית אפשר לתאר זאת כמו "טביעת אצבע" רב מיימדית ייחודית, ניצוץ ייחודי. 
אנו כיישויות "רואים" אתכם כך.
כדי ששיתוף פעולה זה שעליו אני מדבר יוכל להתקיים כזה שיוכל לעשות שינוי , עליכם להבין ייחודיות זו. לשם כך נכון יהיה לעסוק בקבלה עצמית ואהבה עצמית כמה שיותר.
ילדתי הוא אמר, הפכתם להיות חבורה של עדר היפנוטי. (הוא דיבר גם על אמצעי המדיה, ירחיב על כך בהמשך) ההתרחקות מהרגשות התרחקות מהאני.
התרחקות מהטבע = עדר.
יציבות לעולם מגיעה מבפנים ואת זאת ניתן להשיג מחיבור לאני המקורי אותה מתנה ייחודית שאתם. מצב מאתגר אך יחד איתו הזדמנות לייצר הרבה יותר קסם. 
ולכל מי ששכח את עצמו בדרך, אני כאן להזכיר. 
🧙‍♂️💜
ובתמונה: ציפור שצילמתי ברגע של מעוף חופשי ✨️
הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.