22 Nov
שליחים של אור

הבוקר במדיטציה קיבלתי מסר מיוחד, משתפת אתכם 🦋

שליחים של אור ✨

לידה, איחוד הגוף עם הרוח הוא פלא של בריאה חדשה.
בריאה של רעיון, בריאה של קסם נוסף שהגיע להתגלם.
קסם הינו כתינוק שנולד.

כל אדם עם לידתו מביא עימו קסם של בריאה מסר אשר חבוי ושמור היטב בתוכו להגשים.
מסר של אור. (אור מעולמות עליונים)

מסעו של אדם אם כך הוא מסע לגילוי הקסם והאור החבוי בתוכו.
כדי להגיע למסר זה על האדם להתקרב לעצמו פנימה למוצאו ולהוציא את זה הקסם (מסר) לאור וזאת כדי להעניקו לאחרים.
להתחבר אליו ואיתו לחבר ולהתחבר.
חיבור הוא קסם, שיתוף פעולה מייצר קסם.

בזמן זה הנקרא שנת תש"פ - (ת)דר (ש)יתוף (פ)עולה נשלחת אנרגייה אשר משמשת כזרז לשיתופי פעולה פנימיים וחיצוניים.
כאלו יווצרו ביתר קלות.

צרו בחייכם שיתופי פעולה כדי לעזור האחד לשני לייצר בסיס רחב יותר לגדילה מתוך שיתוף פעולה. כשליחים של אור השוכן בתוך כל אחד ואחד מכם.

הלב 💛

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.