10 Oct
שער אנרגטי 10/10
בואו איתי לכמה דקות לתוך עולמות אחרים. 
והיום נעבור דרך שער אנרגטי 😇  
אומרים שתאריכים כפולים הם קידוד אנרגטי.
אתחיל בהסבר קצר מהו שער אנרגטי.
שער הוא סמל או דימוי למעבר תדרים.  סוג של מעגליות היוצאת מנקודה מסוימת, ומסתיימת באותה הנקודה. לדוגמא התאריך של היום 10/10. 
האנרגיה מתחילה בספרה 10 נעה וסוגרת את המעגל בספרה 10 וממחישה את עיקרון המעגליות. תדר אנרגטי הוא גל הנע במעגליות. 
אם כך ניתן להסתכל על תאריך שער כסבב מעגלי של מתנות (תדרים) שיש לכל "שער" לתת.
עוד אגיד שכל מספר או אות מכילה בתוכה אנרגיה, מסרים, תכונות, מתנות וכו. 
ולאחר הקדמה זו נצא למסע קצר לתוך שער אנרגטי 10/10. 
כעת עוצמת את עיני ונכנסת אל תוך העולם שמעבר לדלת, כאשר הדלת בדמיוני נפתחת עולם שלם ואחר נגלה לי. 
התאריך 10/10 השעה 10:10 מאפשרת לעצמי להתנתק מעט, לוקחת כמה נשימות עמוקות פנימה.
כנפי הדמיון כבר כאן, עומדת מוכנה לקחת אותי למסע על כנפיה הצבעוניות, היא הולכת מעט לאחור, נעצרת, פורסת כנפיים מתקרבת לשפת התהום וצוללת פנימה אל תוך העומק, אני אוחזת בה חזק ככל שאני יכולה.
במהלך הצלילה חשתי שהמיכל בו אני שוכנת מתפצל לגופים נוספים שגופי הפיזי מכיל בתוכו עוד כמה גופים נוספים.
הגוף זה שאנו חשים הוא רק חלק מגופנו, סביב גופנו קיימים גופים נוספים שרמת צפיפותם והנראות שלהם שונה. 
ניתן לכנותם מעבר לגבולות הגוף, מעגל בתוך מעגל. כך שכל מעגל הינו הסביבה בה מתקיים הגוף אשר בתוכו.
הגוף הפיזי - המבקש לקבלו. את צורתו, מינו וביטוייו הטבעיים.
הגוף המנטלי - המבקש שנחזור נבדוק ונעדכן את מערכות האמונה שלנו.
הגוף הרגשי - המבקש לאפשר לכל הרגשות להתקיים
הגוף הרוחני - המבקש לחזק את הקשר עם הנשמה/הרוח אשר שוכנת בתוכו.
גוף ההילה - המבקש לאפשר את היכולת הטלפתית.
גוף בתוך גוף, מימד בתוך מימד, מהקרוב ביותר לרחוק ביותר.
לכל גוף תפקיד, תדר וצפיפות שונה,  אך כולם מחוברים האחד לשני. כמו מחוברים בחוט אנרגטי אשר אינו נראה.
כמו כן לגופים אלו חלק משמעותי מאוד בתקשורת בין בני אדם ובתקשורת בין נשמות בגוף לכאלו שאינם בגוף.
קיימת תקשורת רציפה בין הגופים שלנו לגופים אחרים (כזאת שאינה מודעת), זאת אומרת תקשורת זאת מתבצעת ברב המקרים מבלי לערב את המודעות שלנו אך משפיעה עליה.
התבוננו לרגע על המילה גוף איך מתוכה עולה המילה פג – פג תוקף.
לעומתה נשמה – נשמ_ה נשימה אלוהית – נצחיות אינסופית.
שער 10 הינו שער המחבר את האינדיבידואל לכלל, אין סופיות של אחדות.
מודל עולמנו האינדיבידואלי הינו כמודל היקום משתקף בתוכו ומשקף אותו.
במציאות הכל הוא אחד, ההפרדה הינה אשליה אשר תפקידה לאפשר התפתחות בערוצים ובדרכי ביטוי שונות. אך המהות אחת היא. ואינסופית היא.
אנו היקום  - הולוגרמה, השלם טבוע בכל אחד מחלקיו וכל חלק הוא השלם.
הכל הוא אחד אינסופי.
לסיום מאפשרת לקרן המורכבת מאלפי רסיסים  של אור להיכנס דרך צ'אקרת הכתר ולשטוף אותי באנרגיה חמה עדינה ואוהבת, ואפילו אם זה רק (בדמיון)😊 
הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.