06 Jan
תדרים של אור

תדר של אור לצאקרת הלב ❤️

הבוקר נכנסתי למדיטציה עמוקה מתוך קריאה פנימית חזקה, שוחחתי עם ההדרכה שלי כדי לשאול שוב על אותו תדר שקיבלתי עליו מסרים בחלומות שהיו לי לאחרונה.

תדר של אור מקבל נוכחות במרחב שלנו והנה מתנותיו:

1. התעוררת של יכולות התבוננות חוויתית ורגשית על גילגולים קודמים לשם סגירת מעגלים.

2. התחזקות האמון (טראסט) באני וכפועל יוצא מכך בסביבה וזאת במטרה לייצר שיתופי פעולה.

3. איכות גבוהה יותר של אהבה עצמית , עלול בהתחלה לייצר בסביבתכם "עיניינים רגשיים" וזאת במטרה לקדם אתכם לקדמת הבמה שלכם.

4. תודעת לב גדולה יותר.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.