סנטר פנימי

תקשור עם מרלין על בניית סנטר פנימי כתגובה מאזנת לנדנדה רגשית פיזית עולמית ..

עבודה נוספת שכדאי לעשות הוא חיזוק יסודי של הסנטר הפנימי. הוא דיבר והסביר על סנטר פנימי כח מגנטי מניע מבפנים מגנט שמכוון את עצמו לשמור על איזון בזמן של חוסר איזון.

הוא הזכיר לי מסע שעשיתי איתו לא מזמן , מסע אל תוך אנרגיית הלב בו הוא אמר:

עולם החומר ולא רק הוא, בנוי שכבות ורבדים. כל שכבה תלויה על זאת הקודמת לה. מערכת של שותפות, רובד על רובד שכבה על שכבה תלויה ומזינה האחת את השניה. גוף האדם בנוי שכבות, סביב הגוף שכבות נוספות של גופים בצפיפות ההולכת וקטנה עד אשר היא מתמזגת עם הרוח.

שכבות כדור הארץ..

שכבות של אדמה

שכבות ורבדים בתודעה..

הגעתי לתוכו, אל תוך הלב, אל תוך הלב האנרגטי, אנרגיית הלב מיוחדת היא אנרגיה מגנטית. הביני אנרגיית הלב פועלת כמגנט זוהי אנרגיה אשר פועלת בהתאם לכוונה.

כאשר אנרגיית הלב פתוחה תזמן היא שיתוף פעולה, אהבה והתנסויות.

כאשר אנרגיה זאת סגורה או חסומה פעולתה תהיה להרחיק לבודד ולהתבודד.

זהו הכח אשר דואג שתמגנטי ותתמגנטי למסלול הנשמה שלך.חשיבות הולכת וגדלה יש במיוחד בזמנים אלו למצוא ולגלות את אותו כוח מגנטי פנימי הוא המשיך ואמר.

ראשית חשוב להפנות את זוית ההסתכלות פנימה דבר נוסף היא הייחודיות. 

לייחודיות חשיבות גדולה בעידן של שיתוף פעולה וזאת משום שכאשר כולם אותו הדבר נוצר עדר ולא שיתוף פעולה.הוא הציע להתרכז בעבודה על ייחודיות. אנשים אינם ערים לעובדה שנולדו עם מתנה מיוחדת וייחודית אפשר לתאר זאת כמו "טביעת אצבע" רב מיימדית ייחודית, ניצוץ ייחודי. אנו כיישויות "רואים" אתכם כך. וכדי ששיתוף פעולה זה יוכל להתקיים עליכם להבין ייחודיות זו. לשם כך נכון יהיה לעסוק בקבלה עצמית כמה שיותר.

אחד מהשינויים המתחוללים בעולמכם כעת הוא יציאה מאיזון לשם הפעלה מחודשת של מצפן האיזון הפועל על כוח מגנטי. הכל קשור בהכל, שיתוף פעולה הקשור בגרמי השמיים, בירח, השמש, כוכבי הלכת הקרובים והרחוקים גלקסיות, יקומים, מיימדים. כל גורם וחלק בעולמות הינו ייחודי וחלק משיתוף פעולה שלם וגדול מהאפשרות שלי להסביר לך ושלך לקלוט זאת.

ילדתי הוא אמר בצורה חדה. הפכתם להיות חבורה של עדר היפנוטי. (הוא דיבר על אמצעי המדיה, ירחיב על כך בהמשך) ההתרחקות מהרגשות התרחקות מהאני, התרחקות מהטבע = עדר יציבות לעולם מגיעה מבפנים ואת זאת ניתן להשיג מחיבור לאני המקורי אותה מתנה ייחודית שאתם. מצב מאתגר אך יחד איתו הזדמנות לייצר הרבה יותר קסם. 

ולכל מי ששכח את עצמו בדרך, אני כאן להזכיר. 🧙‍♂️