גלים

באחד התקשורים שעשיתי עבור מישהי השבוע נאמר: 

החיים, כל החיים הם סערה בלב ים אין חוף להגיע אליו אלא להתמודד בכל פעם עם גל.

 לעיתים יהיו אלו גלים גדולים ולעיתים קטנים. 

תני להם, ההתנגדות מגבירה את גובה הגלים.

 זכרי את רב החובל של הספינה שאת.