תזכורות לכוחות שלנו
במהלך שיחת יעוץ התבקשתי להפנות את תשומת לב האשה ששוחחתי איתה. מרגיש לי שזוהי תזכורת טובה לעצמינו ולכוחות שלנו למשוך את הטוב או את האתגר לחיינו.

הנה מה שנאמר:
שהבחירות שלך מגיעות מתוך הקשבה פנימית לליבך ומתוך תחושה טובה לגבי עצמך ולערך שלך. כתגובה מה שמופיע בחייך יורגש כמתאים, טוב ומקדם.

לעומת זאת כשאת נמצאת בביקורת עצמית אינך קשובה, מאשימה את עצמך, אינך מודעת לערכך.  מה שמופיע בחייך יהיו, קשיים אתגרים ויורגש כמעכב חוסר הצלחה, תסכול.