תחושות של אין ושל הפסד
במהלך תקשור שעשיתי אתמול בנושא התמודדות עם תחושות חזקות של אין ושל הפסד נאמר משפט שמצא חן בעיניי מאוד.
כאשר עולה תחושת הפסד, שאלי את עצמך מה הרווח שלך מכך ?
הסתכלי דרך נקודת מבט זו של רווח ומתוך האין יצמח ויפרח יש גדול אף יותר.

❤️